Kolumbijská solární energetika je na vzestupu

Počet přihlášených projektů do energetické aukce pořádané 26. 2. UPME, potvrzuje zájem země o postupný přechod od tradičních k nekonvenčním obnovitelným zdrojům energie, založených především na slunci a větru.
K aukci se přihlásilo celkem 27 společností. 15 z nich představilo celkem 22 projektů generující tzv. čistou energii. 17 je solárních, čtyři větrné a jedna využivající biomasu.
Ředitel UPME, Ricardo Ramirez, řekl, že se tato aukce bude snažit pokrýt roční poptávku 1183 gigawatthodin po dobu 12 let.
Podle ministryně energetiky Marie Fernandéz Suárezové je cílem této aukce dosažení prvních 500 megawatů instalovaného výkonu s rozšířením na 1500 megawattů do konce následujících 4 let. K dnešnímu dni je to pouhých 50 megawattů.
Projekty, které se mohou zúčastnit aukce jsou pouze ty s instalovaným výkonem rovným nebo vyšším 10 megawattů, které začnou svůj provoz od 1. prosince 2021.
Cílem vlády je v následujících čtyřech letech zvýšit instalovaný výkon získaný z obnovitelných zdrojů ze současných 50 megawattů, které potřebuje město zhruba velké jako Ibaqué, na 1500 megawattů. Tento objem dle odhadů představuje investice mezi 1,3 a 1,8 mld. dolarů a reduci produkce CO2 ve výši 3 milionů tun, což odpovídá výsadbě 6 milionů stromů.


  • Země: CO – Kolumbie
  • Datum zveřejnění: 13.02.2019

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Bogotě
zdroj: eltiempo.com

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme