Kolumbijští indiálni dostali od ČR rybářskou loď a novou studnu

V jihoamerické Kolumbii zamířila česká pomoc na indiánský kmen Wayuu. Ten žije v problematické oblasti, kterou v současnosti trápí sucha a podvýživa.Malý lokální projekt nazvaný „Tradiční rybolov a vybudování studny pro dodávky pitné vody indiánské komunitě Wayuu“ byl realizován od dubna do července letošního roku.

Spočíval ve výstavbě studny jako zdroje pitné vody pro několik indiánských komunit kmene Wayuu a stavbě rybářské lodi pro potřeby tradičního rybolovu, jakožto nástroje obživy a obchodu tradičních indiánů. Zastupitelský úřad ČR v Bogotě realizoval projekt ve spolupráci s Asociací indiánských komunit Shipia Wayuu, která sama zajistila stavbu lodi a vybudování studny.

Rybářská loď včetně nezbytných rybářských sítí a výkonného motoru bude k dispozici několika rybářům, kterým má přinést nejen obživu, ale stát se též nástrojem komerčních praktik indiánů, které by jim pak přinesly udržitelné příjmy. Loď má přinést 10 indiánským rodinám prospěch přímo a dalším 20 nepřímo. Vybudování zdroje pitné vody uprostřed pouštní oblasti municipia Manaure přinese přímý prospěch zhruba 40 rodinám, jakož i nepřímý dalším 160 rodinám (klanům kmene Wayuu).

Region trápí nedostatek pitné vody i korupce

Dotčený departement La Guajira je v posledních měsících mediálně silně sledovanou oblastí. Tradičně pouštní charakter krajiny a výrazná sucha způsobená fenoménem El Niño mají za následek obrovské problémy s obživou, zejména pitnou vodou. Protože je ale území ve správě tradičních indiánských komunit Wayuu, je řešení problému složitější. Kolumbijský tisk dlouhodobě přináší informace o úmrtí dětí na podvýživu či o korupci při rozdělování peněz určených pro tuto oblast Kolumbie. Region, který leží při hranici se sousední Venezuelou, navíc výrazně ovlivňuje venezuelský kontraband a stále více též imigrace. Den po předání výsledků projektu dokonce kolumbijský nejvyšší soud vydal rozhodnutí, podle nějž musí po měsících nečinnosti kolumbijský stát poskytnout indiánským komunitám okamžitou pomoc.

Konečně si nás někdo všiml, říkají indiáni

Zastupitelskému úřadu v Bogotě se podařilo zaměřit MLP do oblasti, která se v průběhu posledních měsíců stala cílem pozornosti nejen kolumbijských médií, ale též mezinárodních organizací a neziskových organizací. Proto se podařilo měrou vrchovatou získat pro projekt pozornost jednak lokálního tisku, jednak kolumbijských institucí. Maximální podporu MLP nabídl sám guvernér departementu La Guajira.

Kromě zacílení projektu z mediálního hlediska je třeba vyzdvihnout i morální význam pomoci lidem, kteří ji skutečně potřebují. La Guajira je příkladem oblasti, které se nedostává základní suroviny potřebné pro lidský život – vody. Proto stojí za zmínku velmi emotivní přebírání výsledků projektu ze strany indiánských komunit, jejichž součástí bylo též kulturní vystoupení či proslovy stařešinů kmene. O dobrém zacílení svědčí i titulek reportáže publikované v deníku El Heraldo: „Konečně si někdo vzpomněl na Wayuu, sdělil lídr Wayuu českému velvyslanci.“

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: ZÚ Kolumbie.

• Teritorium: Amerika | Kolumbie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme