Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za březen 2019

Přebytek obchodní bilance dosáhl za období leden až březen 2019 hodnoty 55,7 mld. Kč na základě bilance v národním pojetí. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 56,3 mld. Kč. V březnu vzrostl nejvíce vývoz do Spojených států amerických, Francie a na Slovensko.„Zahraniční obchod se zbožím v březnu zaznamenal dobrý výsledek. Objem vyvezeného zboží byl prozatím v tomto roce nejvyšší, stejně tak i přebytek obchodní bilance. Vývozy rostly rychleji než dovozy, což se následně projevilo meziročně vyšším přebytkem obchodní bilance. Dařilo se vývozu výrobků zpracovatelského průmyslu, především pak motorovým vozidlům. Otázkou však zůstává, zda se budou překvapivě silná březnová data opakovat i v dalších měsících, nebo dojde k návratu k dlouhodobě zpomalujícímu trendu. Domníváme se přitom, že bilance zboží se bude v letošním roce i nadále snižovat,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v březnu hodnota vývozu meziročně vzrostla o 5,4 % na 330,0 mld. Kč, hodnota dovozu o 4,3 % na 308,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 21,8 mld. Kč, meziročně vyšším o 4,1 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 70,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 10,7 mld. Kč vyšší.

Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 6,2 mld. Kč na 46,5 mld. Kč. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnilo vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 5,2 mld. Kč, které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 6,7 mld. Kč. Také se zlepšila bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo meziročně horší saldo počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,0 mld. Kč. Meziročně se prohloubil deficit bilance s ropou a zemním plynem o 1,6 mld. Kč.

Za leden až březen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,7 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně vyšší o 4,1 % a dovoz o 4,4 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 6,0 % na 393,5 mld. Kč a hodnota dovozu o 3,1 % na 337,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 56,3 mld. Kč, meziročně vyšším o 12,1 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v březnu vzrostl nejvíce vývoz do Spojených států amerických, meziročně o 20,1 %, Francie o 14,1 %, na Slovensko o 9,5 % a do Spojeného království o 7,7 %. Vývoz do Německa byl vyšší o 4,1 %. Do Ruské federace vývoz stoupl o 14,1 %, do Číny však klesl o 4,8 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 6,0 %, do eurozóny o 5,5 %, do teritorií mimo EU o 6,1 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v březnu meziročně vzrostl o 8,0 % (o 17,3 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu o 2,7 % (o 1,5 mld. Kč), chemikálie o 14,0 % (o 3,1 mld. Kč). Pokles vývozu byl zaznamenán u průmyslového spotřebního zboží o 1,3 % (o 0,6 mld. Kč) a minerálních paliv o 7,7 % (o 0,5 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 2,2 % (o 3,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se zvýšil o 10,5 % (o 1,9 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 8,7 %, objemově však nižší o 0,3 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 22,1 % a objemově o 27,1 %.  

Za leden až březen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky 139,6 mld. Kč, což je o 20,0 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, protože vývoz letos rostl prozatím o 5,5 %, kdežto dovoz jen o 4,1 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme