Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za červen 2019

Za leden až červen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což je o 23,6 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především nižší schodek bilance základních kovů„Zahraniční obchod se zbožím v červnu přerušil růstový vývoj v předchozích měsících. Meziroční rychlejší pokles dovozu oproti vývozu však vedl k nárůstu přebytku zahraničního obchodu. Zpomalení dovozu jde na vrub pomalejšímu růstu investic. Vývoz pak ovlivňuje nižší poptávka nejen po motorových vozidlech; celkově svůj vliv sehrává také vyšší srovnávací základna předchozího roku,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

„Zpomalující růst evropské ekonomiky spolu s prohlubujícími se problémy ve zpracovatelském průmyslu a narůstající protekcionismus jsou hlavními hrozbami budoucího vývoje tuzemského exportu,“ doplnil náměstek.

Podle metodiky národního pojetí v červnu hodnota vývozu meziročně klesla o 4,2 % na 304,9 mld. Kč, hodnota dovozu o 6,1 % na 286,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 18,4 mld. Kč, meziročně vyšším o 5,0 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 62,6 mld. Kč a byla tak meziročně vyšší o 6,2 mld. Kč. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč na 42,1 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především nižší schodek bilance základních kovů o 3,1 mld. Kč, rafinovaných ropných produktů o 1,8 mld. Kč a chemických látek a přípravků o 1,7 mld. Kč. Zvýšilo se také kladné saldo u ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. Kč a počítačů a elektronických a optických přístrojů o 1,1 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména nižší přebytek v obchodu s motorovými vozidly o 2,7 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,0 mld. Kč.

Za leden až červen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což je o 23,6 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně vyšší o 3,9 % a dovoz o 2,8 %.

Podle přeshraniční statistiky se snížila hodnota vývozu meziročně o 4,0 % na 362,4 mld. Kč a hodnota dovozu o 7,5 % na 317,0 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 45,4 mld. Kč, meziročně vyšším o 10,8 mld. Kč.

Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v červnu vývoz vzrostl opět do Spojených států amerických, meziročně o 10,6 %, do Nizozemska stoupl o 2,3 %. Naopak klesl vývoz do Francie o 10,6 %, Polska o 6,0 %, Německa a Rakouska shodně o 5,4 %, na Slovensko o 4,1 % a do Spojeného království o 2,7 %. Do Ruské federace byl vývoz vyšší o 0,3 %, do Číny však nižší o 4,6 %. Do EU byl vývoz nižší meziročně o 4,7 %, do eurozóny o 5,4 % a do teritorií mimo EU o 0,2 %.

Z komoditního hlediska je hodnotově jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, avšak v červnu meziročně klesl o 3,0 % (o 6,6 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala pokles exportu o 7,8 % (o 4,5 mld. Kč), průmyslové spotřební zboží o 4,4 % (o 1,9 mld. Kč).

Meziročně nižší vývoz byl zaznamenán u všech hlavních skupin zboží vyjma komodit jinde nezatříděných. Dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 6,9 % (o 11,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se snížil o 13,2 % (o 3,1 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 3,0 % a objemově o 8,6 %, dovoz plynu byl nižší hodnotově o 6,6 %, objemově však vyšší o 49,8 %.

Za leden až červen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky 277,6 mld. Kč, což je o 55,2 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, protože vývoz letos rostl prozatím o 5,0 % a dovoz jen o 2,7 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme