Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za červenec 2019

Za leden až červenec dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 108,6 mld. Kč, což je o 26,0 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel.„Zahraničnímu obchodu se zbožím se v červenci opět dařilo, když se po červnovém propadu opět vrátil k růstu. Hodnota vyvezeného i dovezeného zboží byla meziročně vyšší a obchodní bilance si udržela přebytek, ke kterému vysokou měrou přispěl obchod s motorovými vozidly. Zahraniční obchod prozatím podává vzhledem k situaci na zahraničních trzích velmi slušný výkon a nadále si udržuje odolnost vůči nepříznivému vývoji ve světových ekonomikách,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v červenci hodnota vývozu meziročně vzrostla o 8,4 % na 289,6 mld. Kč, hodnota dovozu o 5,1 % na 289,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 0,1 mld. Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 50,5 mld. Kč a byla tak meziročně vyšší o 9,2 mld. Kč. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 mld. Kč na 48,7 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,0 mld. Kč, a to především za přispění růstu jejich vývozu o 13,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ropy a zemního plynu snížením deficitu o 2,2 mld. Kč a kovodělných výrobků navýšením aktiva o 1,1 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci měla zejména horší bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,2 mld. Kč a nižší aktivum u strojů a zařízení o 1,4 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,0 mld. Kč.

Za leden až červenec dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 108,6 mld. Kč, což je o 26,0 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně vyšší o 4,1 % a dovoz o 3,0 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 9,8 % na 363,9 mld. Kč a hodnota dovozu o 2,5 % na 329,7 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 34,2 mld. Kč, meziročně vyšším o 24,2 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu vzrostl nejvíce vývoz do Spojených států amerických, meziročně o 31,9 %, do Polska o 11,8 %, na Slovensko o 10,3 %, do Francie o 9,5 % a Nizozemska o 7,7 %. Vývoz do Německa byl vyšší o 4,0 %. Do Ruské federace akceleroval o 32,7 %, do Číny stoupl o 3,7 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 7,9 %, eurozóny o 6,6 % a teritorií mimo EU o 19,8 %.

Hodnotově nejvýznamnější položkou z komoditního hlediska je vývoz strojů a dopravních prostředků, který v červenci meziročně vzrostl o 13,5 % (o 24,9 mld. Kč). Další objemově významná komodita, průmyslové spotřební zboží, vykázala nárůst exportu o 9,3 % (o 3,7 mld. Kč), chemikálie o 11,0 % (o 2,5 mld. Kč). Meziročně nižší vývoz byl zaznamenán pouze u dvou hlavních skupin zboží, u minerálních paliv o 4,3 % (o 0,3 mld. Kč) a u polotovarů a materiálů o 0,4 % (o 0,2 mld. Kč).

Dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 5,6 % (o 8,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se snížil o 16,5 % (o 3,8 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl nižší hodnotově o 8,3 %, objemově však vyšší o 1,6 %, dovoz plynu klesl hodnotově o 20,2 %, objemově vzrostl o 44,2 %.  

Za leden až červenec dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky 306,4 mld. Kč, což je o 74,1 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, protože vývoz letos rostl prozatím o 5,6 % a dovoz pouze o 2,9 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme