Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za duben 2019

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila v dubnu přebytkem meziročně vyšším o 1,2 mld. korun. Za leden až duben dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 71,8 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Z komoditního hlediska je nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků.„Zahraniční obchod se zbožím v dubnu pokračoval v růstovém trendu, tentokrát nejvyššími tempy růstu od začátku roku. Pozitivní dopad na jeho výkon mělo především obchodování se stroji a dopravními prostředky, kde se dařilo vývozu ve všech podskupinách zboží. Dobře si vedl i vývoz osobních automobilů, a to navzdory již dlouho panujícímu útlumu na evropských automobilových trzích. Celkový objem vyvezeného zboží i dovezeného zboží byl v dubnu vyšší než před rokem, přebytek obchodní bilance se též zvýšil,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v dubnu hodnota vývozu meziročně vzrostla o 7,4 % na 316,3 mld. Kč, hodnota dovozu o 7,4 % na 298,7 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 17,6 mld. Kč, meziročně vyšším o 1,2 mld. Kč.

Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 68,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 10,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 8,7 mld. Kč na 48,8 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,2 mld. Kč a ostatních dopravních prostředků o 2,7 mld. Kč. Deficit bilance chemických látek a přípravků se zmenšil o 1,2 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení deficitu v obchodu s ropou a zemním plynem o 3,4 mld. Kč a horší bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,8 mld. Kč.

Za leden až duben dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 71,8 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně vyšší o 5,0 % a dovoz o 5,3 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 9,0 % na 386,7 mld. Kč a hodnota dovozu o 7,7 % na 338,7 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 48,0 mld. Kč, meziročně vyšším o 7,8 mld. Kč.

Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v dubnu vzrostl nejvíce vývoz do Spojených států amerických, meziročně o 24,9 %, Francie o 13,4 %, na Slovensko o 12,3 % a do Nizozemska o 10,0 %. Vývoz do Německa byl vyšší o 5,9 %. Do Ruské federace byl vývoz vyšší o 18,7 % a do Číny o 12,9 %. Do EU stoupl vývoz meziročně o 7,8 %, do eurozóny o 8,3 % a do teritorií mimo EU o 15,6 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v dubnu meziročně vzrostl o 12,3 % (o 25,5 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu jen o 1,0 % (o 0,5 mld. Kč), kdežto chemikálie o 14,7 % (o 3,2 mld. Kč). Snížení vývozu bylo zaznamenáno pouze u průmyslového spotřebního zboží, a to o 1,9 % (o 0,8 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 8,9 % (o 13,2 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv stoupl o 17,6 % (o 2,9 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 82,6 % a objemově o 62,8 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 7,8 %, objemově o 20,1 %.

Za leden až duben dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky185,8 mld. Kč, což je o 26,3 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku, protože vývoz letos rostl prozatím o 6,4 %, kdežto dovoz jen o 5,2 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme