Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za duben 2020

Koronavirová krize se negativně odrazila na bilanci dovozu a vývozu. Citelný dopad na ekonomiku měl propad obchodu v automobilovém průmyslu.

Podle očekávání zahraniční obchod v dubnu vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru a s tím souvisejícími důsledky, jako jsou snížená prostupnost hranic, odstávky výroby či výrazný pokles celosvětové poptávky, vykázal citelný propad vývozu a dovozu. Výrazné meziroční poklesy v obchodování se projevily se všemi zeměmi, zejména s naším hlavním obchodním partnerem Německem a celková měsíční obchodní bilance vykázala nejhorší výsledek od vstupu země do Evropské unie. Skončila schodkem a na jeho výši měl negativní vliv především velký propad obchodu s motorovými vozidly,“ uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Podle předběžných údajů ČSÚ v dubnu hodnota vývozu meziročně klesla o 39,3 % na 191,4 mld. Kč a hodnota dovozu o 27,0 % na 218,3 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila schodkem 26,9 mld. Kč, což je meziročně o 42,9 mld. Kč horší výsledek. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 35,7 mld. Kč, zhoršila se bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,7 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 4,6 mld. Kč, pryžovými a plastovými výrobky o 3,4 mld. Kč, textiliemi o 3,2 mld. Kč, stroji a zařízeními o 2,7 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,1 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky o 1,4 mld. Kč.

Naopak příznivě působil menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 6,5 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 4,7 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,8 mld. Kč. Z teritoriálního pohledu klesl u vybraných zemí nejvíce vývoz do Španělska (o 73,8 %) a Francie (o 62,3 %). Vývoz do Německa byl nižší o 39,4 % a na Slovensko o 30,3 %. Vývoz vzrostl do Korejské republiky (o 22,2 %) a Japonska (o 2,8 %). Z komoditního hlediska nejvýznamnější položka stroje a dopravní prostředky vykázala pokles vývozu o 69,8 % a dovozu o 34,1 %.

Meziměsíčně (po sezónním očištění) se snížil vývoz o 19,4 % a dovoz o 12,6 %.

Za leden až duben dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 14,0 mld. Kč, což je o 50,7 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně nižší o 13,2 % a dovoz o 9,6 %.

Podle předběžných údajů v pojetí pohybu zboží přes hranice hodnota vývozu v dubnu klesla meziročně o 34,1 na 256,4 mld. korun a hodnota dovozu o 24,1 % na 265,0 mld. korun. Bilance zahraničního obchodu skončila schodkem ve výši 8,6 mld. Kč, což je meziročně o 48,8 mld. Kč méně. Za leden až duben dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 100,2 mld. Kč, což je o 60,6 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně nižší o 11,2 % a dovoz o 8,1 %.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme