Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za květen 2019

Zahraniční obchod se zbožím se v květnu vyvíjel pozitivně, obchodní bilance si držela kladné saldo. Celkový přebytek obchodní bilance za období leden až květen dosáhl 94 mld. korun, meziročně se zvýšil vývoz. Nejvíce vzrostl vývoz do Spojených států amerických.„Zahraniční obchod se zbožím v květnu překvapil. Nadále se vyvíjel pozitivně, a to navzdory horším podmínkám v mezinárodním obchodě. Obchodní bilance si stále drží kladné saldo, které se meziročně zvyšuje, protože od března letošního roku vývoz roste svižněji než dovoz. Vyšší než před rokem byl objem vyvezeného a dovezeného zboží. Na vývoj zahraničního obchodu kladně působil především obchod se stroji a dopravními prostředky, především pak s motorovými vozidly. Svůj vliv sehrála i oslabující koruna a nízké ceny ropy na světových trzích,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v květnu hodnota vývozu meziročně vzrostla o 8,1 % na 332,5 mld. Kč, hodnota dovozu o 2,5 % na 308,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 24,4 mld. Kč, meziročně vyšším o 17,2 mld. Kč. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 70,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 13,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se snížil o 4,0 mld. Kč na 44,3 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 7,1 mld. Kč, a to především za přispění růstu jejich vývozu o 11,5 mld. Kč. Saldo ostatních dopravních prostředků se meziročně zlepšilo o 3,5 mld. Kč. Zároveň se snížil schodek bilance rafinovaných ropných produktů o 2,2 mld. Kč, chemických látek a přípravků o 1,0 mld. Kč a ropy a zemního plynu o 0,8 mld. Kč. Zvýšilo se kladné saldo počítačů, elektronických a optických přístrojů, a to o 1,9 mld. Kč.

Za leden až květen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 94,1 mld. Kč, což je o 14,9 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně vyšší o 5,6 % a dovoz o 4,9 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 8,8 % na 395,7 mld. Kč a hodnota dovozu o 1,9 % na 343,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 52,3 mld. Kč, meziročně vyšším o 25,6 mld. Kč.

Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v květnu vzrostl nejvíce vývoz do Spojených států amerických, meziročně o 27,7 %, Nizozemska o 16,6 %, Polska o 9,5 %, Francie o 8,7 %, Rakouska o 8,3 %, Německa o 7,7 % a na Slovensko o 5,5 %. Do Ruské federace byl vývoz vyšší o 8,7 %, do Číny o 6,0 %. Do EU stoupl vývoz meziročně o 8,3 %, do eurozóny o 8,2 % a do teritorií mimo EU o 11,7 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v květnu meziročně vzrostl o 11,9 % (o 24,8 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu o 2,4 % (o 1,4 mld. Kč), průmyslové spotřební zboží o 3,3 % (o 1,4 mld. Kč), chemikálie dokonce o 13,2 % (o 3,1 mld. Kč).

Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 2,4 % (o 3,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv však klesl o 14,5 % (o 3,0 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl nižší hodnotově o 18,6 % a objemově o 28,9 %, dovoz plynu byl nižší hodnotově o 2,1 %, objemově však vyšší o 32,1 %.  

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme