Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za květen 2020

Bilanci zahraničního obchodu se zbožím ovlivnil pokles vývozu motorových vozidel.

Zahraniční obchod se zbožím v květnu nadále ovlivňovaly dopady opatření proti šíření koronavirové nákazy. Obchodní bilance sice již skončila mírným přebytkem, oproti loňskému roku je to však stále horší výsledek. Největší propad bilance vykázal obchod s dopravními prostředky, jejichž vývoz klesl téměř o polovinu,“ uvedla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Dále dodala: „Proti dubnu 2020 však export silničních vozidel vzrostl o 29,5 mld. Kč, a zmírnil tak dosavadní propad. I přesto celkový objem vyvezeného i dovezeného zboží zůstává meziročně téměř o třetinu nižší. Zmírňování restrikcí na hranicích a obnovování výrob se kladně projevilo v dynamice zahraničního obchodu, kdy v porovnání s dubnem došlo k růstu vývozu i dovozu. Zda si dynamika do budoucna udrží svižnější tempo, bude záležet na tom, jak rychle se zotaví zahraniční poptávka.“   

Podle předběžných údajů ČSÚ v květnu hodnota vývozu meziročně klesla o 29,8 % na 232,1 mld. Kč a hodnota dovozu o 24,9 % na 230,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 1,3 mld. Kč, který však byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně propadlo o 22,5 mld. Kč, zhoršila se bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč, elektrickými zařízeními o 3,1 mld. Kč, textiliemi o 2,3 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč a pryžovými a plastovými výrobky o 1,5 mld. Kč.

Naopak příznivě na celkovou bilanci působil především menší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 5,3 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství), základními kovy o 5,1 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 4,7 mld. Kč. 

Z teritoriálního pohledu se snížil u vybraných zemí nejvíce vývoz do Španělska (o 52,9 %), Spojeného království (o 49,0 %) a Francie (o 45,0 %). Vývoz do Německa klesl o 28,6 % a na Slovensko o 23,5 %. Vzrostl vývoz do Korejské republiky (o 25,3 %).

Z komoditního hlediska nejvýznamnější položka stroje a dopravní prostředky vykázala pokles vývozu o 35,2 % a dovozu o 25,9 %.

Meziměsíčně (po sezónním očištění) se zvýšil vývoz o 12,0 % a dovoz o 3,8 %. Za leden až květen dosáhl přebytek obchodní bilance 16,9 mld. Kč, což je o 71,2 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně nižší o 16,4 % a dovoz o 12,6 %.

Podle předběžných údajů v pojetí pohybu zboží přes hranice hodnota vývozu v květnu klesla meziročně o 25,7 % na 294,3 mld. Kč a hodnota dovozu o 19,8 % na 280,0 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem ve výši 14,3 mld. Kč, což je meziročně o 32,9 mld. Kč méně. Za leden až květen dosáhl celkový přebytek obchodní bilance 117,1 mld. Kč, což je o 91,0 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz byl meziročně nižší o 13,9 % a dovoz o 10,3 %.

Data ze Statistického úřadu jsou dostupná na webu ČSÚ.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme