Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za leden 2019

Zahraniční obchod v lednu skončil v přebytku 12,1 miliardy korun, meziročně nižším o 7,7 mld. Kč. Aktuální výsledky signalizují dopad zhoršených zahraničních podmínek na českou ekonomiku. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení schodku bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji a ropou a zemním plynem.„Výsledky zahraničního obchodu se zbožím v prvním měsíci letošního roku navázaly na růstový trend předchozího roku a loňské lednové výsledky; co se týká objemu vyvezeného a dovezeného zboží, dokonce se vylepšily. Zahraniční obchod se zbožím sice vygeneroval přebytek obchodní bilance, tempa vývozu i dovozu však meziročně zpomalila dynamiku. Ve ztrátě dynamiky exportu se projevuje jak vyčerpaná kapacita tuzemského průmyslu, tak i slábnoucí zahraniční poptávka. Naopak rychlý růst importu odráží silnou domácí poptávku. Aktuální výsledky zahraničního obchodu tak začínají signalizovat dopad zhoršených zahraničních podmínek na českou ekonomiku,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v lednu hodnota vývozu meziročně vzrostla o 1,4 % na 306,0 mld. Kč, hodnota dovozu o 4,2 % na 293,9 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 12,1 mil. Kč, meziročně nižším o 7,7 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 72,5 mld. Kč, což je meziročně o 4,8 mld. Kč více. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 12,4 mld. Kč na 58,5 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 5,7 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 1,6 mld. Kč. Nižším přebytkem skončily bilance motorových vozidel (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení (o 1,0 mld. Kč). Naopak příznivě se v celkové bilanci projevila lepší bilance ostatních dopravních prostředků a zařízení o 2,0 mld. Kč a nižší schodek bilance základních kovů o 1,2 mld. Kč.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 3,5 % na 381,0 mld. Kč, hodnota dovozu o 1,8 % na 337,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 43,2 mld. Kč, meziročně vyšším o 7,0 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v lednu vzrostl nejvíce vývoz do Nizozemska, meziročně o 26,2 %, Spojených států amerických o 17,6 % a na Slovensko o 12,0 %. Naopak vývoz do Německa byl nižší o 1,0 %. Do Ruské federace stoupl o 6,1 %, do Číny však klesl o 9,6 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 4,2 %, do eurozóny o 5,0 %, avšak do teritorií mimo EU se snížil o 0,6 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v lednu meziročně vzrostl o 3,8 % (o 8,2 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu o 2,4 % (o 1,3 mld. Kč), chemikálie o 10,5 % (o 2,3 mld. Kč). Klesl však vývoz průmyslového spotřebního zboží o 3,3 % (o 1,5 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 1,1 % (o 1,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se zvýšil o 6,2 % (o 1,0 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl nižší hodnotově o 14,5 % a objemově o 6,7 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 158,1 %, objemově o 109,8 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme