Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za prosinec 2018

V prosinci 2018 vzrostla hodnota vývozu v meziročním srovnání o 1,6 %, hodnota dovozu pak vzrostla o 0,2 %. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly a nižší deficit bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji a základními kovy. Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků.„Zahraniční obchod prosincovými výsledky zakončil další úspěšný rok. Českým exportérům se v zahraničí dařilo, a tak nejen vývoz, ale i dovoz dosáhl v roce 2018 rekordních hodnot. Přesto v prosinci ztratil na své dynamice. Obchodní bilance skončila v prosinci mírným schodkem, nicméně za celý loňský rok vykázala kladné saldo, které však bylo vlivem rychlejšího růstu dovozu než vývozu meziročně nižší. Aktuální vývoj ve světě i u našich hlavních obchodních partnerů však indikuje, že v letošním roce můžeme očekávat zpomalení zahraničního obchodu,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.
Podle metodiky národního pojetí v prosinci hodnota vývozu meziročně vzrostla o 1,6 % na 255,4 mld. Kč, hodnota dovozu o 0,2 % na shodných 255,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila nízkým schodkem 15,0 mil. Kč, meziročně nižším o 3,6 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 42,3 mld. Kč, což je meziročně o 6,9 mld. Kč více. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 3,3 mld. Kč na 40,7 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 4,2 mld. Kč a nižší deficit bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,1 mld. Kč a základními kovy o 1,2 mld. Kč. Nepříznivě se v celkové bilanci projevilo především prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 2,7 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,2 mld. Kč a zároveň pokles kladného salda strojů a zařízení o 1,1 mld. Kč.

Za leden až prosinec 2018 dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 132,7 mld. Kč, což je o 30,8 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2017. Vývoz byl meziročně vyšší o 3,5 %, dovoz o 4,6 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 2,0 % na 316,1 mld. Kč, hodnota dovozu o 2,8 % na 296,9 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 19,3 mld. Kč, meziročně nižším o 1,9 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu se v prosinci zvýšil nejvíce vývoz do Spojených států amerických, meziročně o 13,2 %, a do Francie o 9,4 %. Vývoz do Německa byl vyšší o 1,3 %, do Ruské federace o 4,3 %, do Číny byl však nižší o 4,9 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 1,8 %, do eurozóny o 2,2 % a do teritorií mimo EU o 2,9 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v prosinci meziročně vzrostl o 3,8 % (o 6,9 mld. Kč). Naopak pokles exportu vykázala další objemově významná komodita, polotovary a materiály, o 2,8 % (o 1,2 mld. Kč) a průmyslové spotřební zboží o 7,9 % (o 3,3 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 3,8 % (o 5,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se zvýšil o 21,9 % (o 3,7 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 28,4 % a objemově o 22,7 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 44,0 %, objemově o 16,1 %.

 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme