Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za únor 2019

V únoru 2019 vzrostly hodnoty vývozu i dovozu, bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel. Z teritoriálního pojetí vzrostl vývoz nejvíce do Rakouska, Polska a Německa.„Zahraniční obchod se zbožím v únoru zaznamenal slušný výsledek. Tempo růstu vývozu i dovozu zrychlilo. Dařilo se vývozu motorových vozidel, který se následně kladně odrazil v konečném výsledku obchodní bilance, která skončila v přebytku. Naopak hůře se vedlo obchodu s ostatními dopravními prostředky. Se schodkem skončil rovněž zahraniční obchod s ropou a zemním plynem, stejně jako počítači, elektronickými a optickými přístroji,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v únoru hodnota vývozu meziročně vzrostla o 5,1 % na 300,0 mld. Kč, hodnota dovozu o 6,0 % na 282,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 17,6 mld. Kč, meziročně nižším o 1,4 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 65,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 9,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 10,8 mld. Kč na 45,6 mld. Kč.

Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnilo vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,0 mld. Kč, které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,2 mld. Kč. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo meziročně horší saldo ostatních dopravních prostředků (o 2,7 mld. Kč), ropy a zemního plynu (o 2,3 mld. Kč) a počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 1,3 mld. Kč).

Za leden až únor dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 32,2 mld. Kč, což je o 6,9 mld. Kč méně než loni. Vývoz byl meziročně vyšší o 3,3 % a dovoz o 4,8 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 6,4 % na 359,1 mld. Kč a hodnota dovozu o 6,7 % na 318,4 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 40,7 mld. Kč, meziročně vyšším o 1,5 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu v únoru vzrostl nejvíce vývoz do Rakouska, meziročně o 31,0 %, Polska o 15,3 %, Německa o 8,9 % a Spojeného království o 8,6 %. Do Ruské federace vývoz stoupl o 7,7 %, do Spojených států amerických o 1,9 %, avšak do Číny klesl o 7,0 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 6,4 %, do eurozóny o 6,3 %, do teritorií mimo EU o 5,9 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v únoru meziročně vzrostl o 7,6 % (o 14,8 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu o 3,4 % (o 1,8 mld. Kč), chemikálie o 11,9 % (o 2,5 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 8,7 % (o 11,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se zvýšil o 11,1 % (o 1,8 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 0,7 %, objemově však nižší o 0,5 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 128,6 % a objemově o 100,6 %.  

Za leden až únor dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky 83,9 mld. Kč, což je o 8,2 mld. Kč více než loni, protože vývoz letos rostl prozatím o 5,1 %, kdežto dovoz jen o 4,4 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme