Komise chce vytvořit systém certifikace pro 5G sítě

Evropská komise dnes vyzvala Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), aby vytvořila systém certifikace pro 5G sítě, který umožní snížit rizika související s technickou zranitelností sítí a posílí kybernetickou bezpečnost.

Kromě toho by systém certifikace měl přispět ke zvýšení důvěry jak 5G sítí, tak nových služeb a produktů, které je budou využívat. Podobné systémy již v EU existují, nicméně nejsou jednotné. Toto sjednocení by pomohlo jak podnikům, které nabízejí své služby a produkty přeshraničně, tak spotřebitelům, pro které by byl jednotný systém certifikace lépe srozumitelný. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Software a ICT služby

Doporučujeme