Komise doporučuje vytvořit na hraničních přechodech „zelené pruhy“ pro nákladní dopravu

Evropská komise vydala praktické rady ohledně toho, jak implementovat pokyny pro správu hranic, tak aby byl zajištěn plynulý provoz nákladní dopravy v rámci EU.

Komise vyzvala členské státy, aby u hraničních přechodů, které jsou součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T), vytvořila tzv. zelené pruhy. Tyto pruhy by měly být otevřené pro veškerou nákladní dopravu nehledě na zboží, které přepravuje. Veškeré kontroly, včetně té zdravotní, by neměly zabrat více než 15 minut.

Komise také vzhledem k současné nestandardní situaci vyzvala členské státy, aby zrušily omezení pro nákladní dopravu, např. po dobu víkendů. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme