Komise hledá možné způsoby, jak řešit nedostatek pracovních sil

Ve čtvrtek 6. července vydala Komise tiskovou zprávu, ve které se zabývá zaměstnaností a sociálním vývojem v Evropě (ESDE) 2023. Dle zprávy přetrvávají problémy s nízkým zastoupením určitých skupin na trhu práce, jako jsou ženy nebo osoby se zdravotním postižením a také zaměstnanost mladých lidí.

Zvláštní důraz se tento rok klade na analýzu nedostatku pracovních sil a nedostatků v dovednostech. Zvažují se možná politická opatření, která by mohla pomoci tento problém řešit. Jedná se o:

  • Investice do vzdělávání dospělých a rozvoje dovedností a školicích programů, stejně jako lepší přizpůsobení pracovních míst;
  • Odstranění překážek vstupu na trh práce;
  • Zlepšení pracovních podmínek a platů v určitých zaměstnáních s cílem přilákat a udržet pracovníky a dále například
  • Zlepšení finančních pobídek k práci, jako je revize systémů daní a dávek zaměřených na osoby s nízkými příjmy.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme