Komise informovala o postupu ve vyjednání obchodních dohod

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström se dnes již podesáté setkala s poradní skupinou pro dohody o volném obchodu EU, kde informovala o pokroku ve vyjednávání jednotlivých obchodních dohod.Jednání se kromě toho zaměřilo na dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, která vstoupila v platnost 1. února tohoto roku. Dokumenty z jednání jsou k dispozici zde.