Komise investuje 3 miliardy euro do inovativních projektů

Evropská unie dne 3.11. vyhlásila již třetí výzvu k předkládání projektů, které by mohly být financovány z Inovačního fondu EU. Důvodem dalšího apelu je dvojnásobné zvýšení rozpočtu na 3 miliardy euro.

Letošní výzva pomůže zavádění průmyslových řešení pro dekarbonizaci Evropy a poskytne dodatečnou podporu pro ukončení závislosti EU na ruských fosilních palivech v rámci plánu REPowerEU.

Financovány budou projekty spojené s dekarbonizací obecně, do čehož spadají inovativní projekty týkající se energie a obnovitelných zdrojů, dále inovativní elektrifikace v průmyslu a vodíku, metod elektrifikace umožňující nahradit používání fosilních paliv, dále výroby v oblasti čistých technologií, obsahující výrobu komponentů pro palivové články, atd.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme