Komise konzultuje nový přístup k retailovému investování v EU

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zlepšit retailové investování v EU. Navazuje tím na dřívější konzultaci z loňského roku, přičemž výsledky obou konzultací přispějí k vytvoření nové strategie pro retailové investování.

Strategie by měla přispět ke zvýšení počtu drobných investorů, tak aby se EU stala atraktivnějším a bezpečnějším místem pro dlouhodobé spoření a investování jednotlivců. Konzultace se zaměřuje především na identifikaci konkrétních způsobů, jak zlepšit tzv. testy vhodnosti a přiměřenosti, které posuzují profily investorů.

Veřejná konzultace je otevřena do 21. března 2022.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme