Komise navrhla navýšit rozpočet na rok 2021 o rezervu pro brexit

Evropská komise navrhla navýšit rozpočet EU na rok 2021 o 4,24 mld. euro, které budou využity jako tzv. rezerva pro přizpůsobení se brexitu. Finanční prostředky se použijí na podporu zemí EU, které se budou muset v tomto roce potýkat s bezprostředními dopady brexitu a to po dobu až 30 měsíců.

Většina peněz bude nicméně využitá již v tomto roce a zaměří se na zmírnění dopadu brexitu převážně na oblast obchodu se zbožím a službami a negativní dopady na oblast rybolovu. Celkový rozpočet rezervy na období 2021-2027 je stanoven na 5,37 mld. euro.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Brexit | Podnikání v EU

Doporučujeme