Komise navrhla opatření na snížení vysokých cen energie

Evropská komise přijala sdělení o cenách energie, jehož cílem je představit souboj nástrojů, které pomohou EU a členským státům vypořádat se s neobvykle vysokými cenami energie.

Nástroje by také měly pomoci posílit odolnost vůči případným dalším cenovým šokům v budoucnu.

Mezi krátkodobá opatření patří například poskytnutí nouzové podpory příjmu spotřebitelům trpícím energetickou chudobou, dočasné posunutí splatnosti faktur, snížení daňových sazeb pro zranitelné domácnosti či poskytnutí státní podpory podnikům či celým odvětvím.

Ze střednědobého hlediska Komise navrhuje např. navýšení investic do obnovitelných zdrojů energie, renovací a energetické účinnosti nebo zvýšení kapacity skladování energie. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme