Komise navrhla prohlášení o právech a zásadách pro digitální transformaci v EU

Evropská komise představila prohlášení o právech a zásadách pro digitální transformaci v EU, která stanovuje principy, podle nichž by se měl tento proces řídit.

Mezi hlavní práva a principy, na které se prohlášení zaměřuje, patří například důraz na uživatele a jejich práva, podpora solidarity a inkluze, zajištění svobody volby online a zapojení se do digitálního veřejného prostoru, zvýšení bezpečnosti a posílení uživatelů, a také podpora udržitelnosti digitální přeměny.

Prohlášení zároveň uvádí, že by měl mít každý občan přístup k dostupnému vysokorychlostnímu internetu, klade důraz na digitalizaci vzdělávání, bezproblémový přístup k online veřejným službám, bezpečnost digitálního prostředí pro děti a také zmiňuje právo na to být offline mimo pracovní dobu. Komise zároveň vyzvala Parlament a Radu, aby se k prohlášení připojily.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme