Komise navrhla rozpočet na rok 2022

Evropská komise představila návrh rozpočtu EU na příští rok, který předpokládá s výdaji ve výši 167,8 mld. euro.

Kromě toho bude v roce 2022 vyhrazeno z programu obnovy Next Generation EU okolo 143,5 mld. euro ve formě grantů, což by mělo zajistit dostatečné prostředky na investice do hlavních priorit EU.

Největší část z rozpočtu půjde na zmírnění ekonomických a sociálních dopadů koronavirové krize (118,4 mld. ve formě grantů), dále na společnou zemědělskou politiku (53,0 mld. euro), regionální rozvoj a kohezi (36,5 mld. z rozpočtu a 10,8 mld. euro ve formě grantů), výzkum a inovace (13,1 mld. euro, strategické investice (5,5 mld. euro) a podporu lidé a sociální kohezi (4,7 mld. euro).

Návrh rozpočtu vychází z víceletého finančního rámce schváleného v loňském roce. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme