Komise navrhuje akt o čipech, chce posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií

Evropská komise představila akt o čipech, tedy soubor opatření, jejichž účelem je zajistit bezpečnost dodávek čipů v EU, odolnost a zároveň posílit konkurenceschopnost a odolnost Evropy v této oblasti.

Cílem aktu o čipech je podpořit spolupráci podporující výzkumné i výrobní kapacity a vytvořit tak odolný dodavatelský řetězec. Iniciativa by měla mobilizovat více než 43 mld. eur jak z veřejných, tak soukromých prostředků. Komise také vytvoří společný podnik pro čipy, který bude sdružovat výzkumné organizace, privátní sektor a členské státy a zaměří se na zavádění pokročilých polovodičových nástrojů, pilotních výrobních linek na výrobu prototypů a zkušební a experimentální činnost. Vytvořen bude také fond pro čipy, který zlepší přístup k financím pro start-upy působící v oblasti čipů. Kromě toho budou zavedena opatření pro prevenci a předvídání potenciálních budoucích narušení dodavatelských řetězců včetně nástrojů, jak reagovat na případné kritické situace.

Tato opatření by měla přispět k hlavnímu cíli Komise, kterým je zdojnásobit do roku 2030 svůj stávající podíl na trhu čipů na 20 %.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme