Komise navrhuje lepší ochranu spotřebitelů proti nepravdivým environmentálním tvrzením

V rámci aktuálně zveřejněného balíčku pro udržitelnou výrobu navrhla Komise také úpravu pravidel týkajících se práv spotřebitelů, které jim umožní lépe se informovat o ekologických aspektech souvisejících s nákupem výrobku.

Spotřebitelé tak budou mít právo na informace o tom, jak dlouho by měl být kupovaný výrobek funkční a zda je možné ho v případě poruchy opravit. Kromě toho se nová pravidla zaměřují na ochranu proti nedůvěryhodným a nepravdivým environmentálním vyjádřením výrobců. Konkrétně Komise navrhuje úpravu směrnice o právech spotřebitelů a směrnice o nekalých obchodních praktikách.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme