Komise navrhuje podpořit ekologickou dopravu

Komise 6. července navrhla zjednodušení postupů pro státní podporu ekologické dopravy, a to konkrétně pro dopravu železniční, vnitrozemskou vodní a multimodální dopravu.

Hlavním cílem je zjednodušení a zefektivnění pravidel a postupů státní podpory pro zmíněné ekologické druhy dopravy.

Ilustrační fotografie

Nové nařízení Rady, navržené v souladu s revizí pokynů ke státní podpoře pro železnice, umožní Komisi identifikovat kategorie státní podpory ekologičtějším druhům dopravy za slučitelné s vnitřním trhem. Důvodem návrhu je skutečnost, že současná pravidla pro železnice neodrážejí významný vývoj v oblasti regulace a trhu. To je zapříčiněno zejména otevřením železničních trhů hospodářské soutěži a politických priorit EU, které souvisí s prioritami EU v rámci Zelené dohody, cíli EU snížit emise do roku 2050 a v neposlední řadě eliminaci silniční dopravy a přechodu k ekologičtějším druhům. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme