Komise navrhuje posílit Světovou celní organizaci

Evropská komise představila iniciativu, jejímž cílem je zajistit širokou reformu Světové celní organizace (WCO), která se zaměřuje na tvorbu mezinárodních standardů a společné aktivity v oblasti cel.

Cílem reformy je posílit pozici WCO jako přední světové organizace řešící otázky standardů a cel a také reagovat na rychle se měnící mezinárodní obchodní prostředí. Komise navrhuje, aby se WCO více soustředilo na strategické priority odpovídající aktuálním výzvám.

Jednou z nich je digitalizace, která by se podle Komise měla projevit i v oblasti cel a navrhuje proto zaměřit se na digitalizaci celních procesů, využívání dat a otázky spojené s nárůstem elektronického obchodu. Mezi další priority Komise patří modernizace metod řízení a správy organizace a zajištění dlouhodobé udržitelnosti organizace díky změně způsobu financování.  

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme