Komise navrhuje rámec pro stanovení minimální mzdy

Evropská komise představila návrh směrnice, která by vytvořila rámec pro stanovení minimálních mezd v členských státech. Podle Komise má stanovení adekvátní úrovně minimálních mezd nejen pozitivní sociální dopad, ale pomůže také k zajištění férové soutěže mezi zaměstnavateli.

Minimální mzdu mají zavedenou všechny členské státy, přičemž v 6 státech je minimální mzda stanovena výhradně na základě kolektivního vyjednávání. Tento systém nechce Komise měnit, ale chce vytvořit rámec minimálních standardů, kterými by se mělo stanovování minimální mzdy řídit. Dalším cílem návrhu je posílit vymáhání a monitoring uplatňování ochrany minimální mzdy v členských státech. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme