Komise navrhuje reformu celní unie v souladu s digitální transformací EU

Komise navrhla 17. května nejvýznamnější reformu celní unie EU v její historii a jednu z nejpokrokovějších vizí celní správy na světě. Cílem této reformy je využít digitální transformace a zjednodušit dosavadní celní postupy.

Vzniknou nové nástroje, které budou k dispozici celním orgánům a pomohou jim tak kontrolovat dovoz, především s ohledem na zastavení dovozu zboží představující riziko pro EU.

Součástí této reformy je i vytvoření nového celního orgánu EU (EU Customs Authority), který bude pověřený řízením celního datového centra EU (EU Customs Data Hub), což nahradí stávající celní IT infrastrukturu v členských státech. Celní datové centrum bude shromažďovat údaje poskytované podniky a např. s pomocí umělé inteligence bude příslušným orgánům poskytovat komplexní přehled o dodavatelských řetězcích a pohybu zboží.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme