Komise očekává vyšší tempo růstu HDP, než na jaře

Evropská komise včera vydala svou letní hospodářskou prognózu 2021, ve které uvádí, že oproti předchozím předpokladům očekává rychlejší nárůst HDP.

Důvodem pro pozitivní výhled je zejména otevírání ekonomik díky zlepšující se pandemické situaci a také výsledky z prvního čtvrtletí, které jsou lepší, než se očekávalo. Komise nyní odhaduje růst HDP eurozóny i celé EU o 4,8 % letos  a 4,5 % příští rok, což je o 0,6 p. b. v celé EU a 0,5 p. b. v eurozóně více, než na jaře. Komise očekává také nárůst inflace, která by měla dosáhnout 2,2 % letos a 1,6 % v 2022 v celé EU, a 1,9 % letos a 1,4 % příští rok v eurozóně. Největším rizikem zůstává opětovný nárůst případů onemocnění COVID-19 v souvislosti s rozšířením mutací. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme