Komise představila cíle v oblasti digitalizace do roku 2030

Evropská komise vydala sdělení s názvem Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády, v němž představuje vizi, cíle a způsoby, jak dosáhnout digitální transformace Evropy do roku 2030.

Konkrétní požadavky jsou shrnuty v tzv. digitálním kompasu, v němž Komise navrhuje 4 hlavní cíle. Jsou jimi obyvatelé EU vybavení digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologii, bezpečné, výkonné a udržitelné digitální infrastruktury, digitální transformace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Komise např. navrhuje, aby do roku 2030 mělo alespoň 80 % obyvatel EU základní digitální dovednosti, v oblasti ICT bylo zaměstnáno 20 milionů odborníků, všechny domácnosti měly gigabitové připojení, všechny obydlené oblasti byly pokryty 5G signálem, 3 ze 4 společností využívaly služeb cloud computingu, dat velkého objemu a umělé inteligence nebo aby všechny klíčové veřejné služby byly dostupné online. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme