Komise představila hlavní pracovní program Horizontu Evropa

Evropská komise přijala hlavní pracovní program programu Horizont Evropa na období 2021-2022, který definuje oblasti, na jejichž podporu půjde celkem 14,7 mld. euro.

Prostředky se zaměří na dvě prioritní oblasti EU, a to zelenou a digitální tranzici a zároveň podpoří hospodářskou obnovu po pandemii. Více než 40 % prostředků půjde na výzkum a inovace přispívající k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, konkrétně 5,8 mld. euro. Na projekty v digitální oblasti budou vyčleněny 4 mld. euro a na obnovu ekonomiky a vypořádání se s důsledky krize až 1,9 mld. euro.

První výzvy k předkládání návrhů na projekty budou zveřejněny 22. června.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme