Komise představila klíčový plán na obnovu růstu v EU

Evropská komise ve středu 27. května představila svůj plán obnovy hospodářského růstu v EU, jehož základem bude nový nástroj s názvem Next Generation EU.

Rozpočet nově navrženého nástroje by měl být 750 mld. euro, přičemž rozpočet budoucího víceletého finančního rámce 2021-2027 by měl vzrůst na 1,85 bilionu euro.

Základem nového nástroje budou 3 pilíře:

  • podpora členských států v oblasti investic a reforem,
  • nastartování ekonomiky prostřednictvím pobídek pro soukromé investice, a
  • ponaučení z krize.

V rámci podpory investic a reforem navrhuje Komise novou facilitu, která bude mít prostředky ve výši 560 mld. euru. Podpora bude probíhat formou grantů (až 310 mld. euro) a úvěrů (až 250 mld. euro). O 40 mld. euro se také navýší rozpočet Fondu pro spravedlivou transformaci, a 55 mld. euro bude vyčleněno na novou iniciativu REACT-EU, která se zaměří na podporu politiky soudržnosti. Komise opět zdůrazňuje, že obnova ekonomiky by měla stát zejména na ekologické a digitální transformaci. 

Plán obnovy hospodářského růstu v EU

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Podpora investic
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme