Komise představila novou strategii pro umělou inteligenci

Evropská komise dnes představila několik legislativních návrhů, které by měly výrazně posílit globální postavení EU jako centra umělé inteligence. Jedná se o kombinaci navrženého právního rámce pro EU a nového koordinovaného plánu s členskými státy.

Hlavním bodem balíčku je sdělení o podpoře evropského přístupu k umělé inteligenci a nařízení o evropském přístupu k umělé inteligenci, jehož cílem je nastavit flexibilní pravidla a reagovat na specifická rizika spojená s rozvojem umělé inteligence včetně celosvětově nejvyšších standardů. Koordinovaný plán zajistí potřebné financování pro zavádění umělé inteligence a využije prostředky z programu Digitální Evropa, Horizont Evropa a facility na podporu oživení a odolnosti, ale i prostředků z kohezních fondů.

Kromě toho představila Komise nařízení o strojních výrobcích, které definuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost u širokého množství výrobků pro běžné i profesionální užití, které využijí umělou inteligenci. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme