Komise představila nový balíček proti praní špinavých peněz

Evropská komise představila balíček opatření, jejichž cílem je posílit pravidla EU zaměřená proti praní špinavých peněž a financování terorismu.

Cílem balíčku je zlepšit detekci podezřelých finančních transakcí a aktivit a zaměřit se na systémová omezení, která jsou využívána pro praní špinavých peněz. Kromě toho Komise navrhuje vytvořit nový evropský orgán, který by měl na starosti právě boj proti praní špinavých peněz. Také by sledoval aktivity a zajišťoval koordinaci mezi členskými státy a přímo dohlížel na některé nejrizikovější finanční instituce, které jsou činné ve velkém množství členských států.

Návrh nyní začne projednávat Rada a Parlament. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme