Komise představila strategii posílení hospodářského a finančního systému EU

Evropská komise představila tento týden strategii, jejímž cílem je posílit postavení EU v oblasti globální ekonomické správy a ochránit ji proti neférovým a zneužívajícím praktikám.

Kromě toho strategie podporuje odolnější a otevřenější globální ekonomiku, dobře fungující finanční trhy a multilaterální systém založený na pravidlech.

Strategie je postavená na třech hlavních pilířích, jimiž jsou podpora mezinárodní role eura, vytvoření infrastruktury finančních trhů EU a zlepšení jejich odolnosti, a podpora jednotného uplatňování a vymáhání sankcí, které EU uvalila.

Strategie navazuje na sdělení o posílení mezinárodní role eura z roku 2018.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme