Komise přijala další kroky k zahájení fungování programu InvestEU

Evropská komise přijala několik prováděcích aktů a pokyny pro členské státy týkající se programu InvestEU. Pokyny týkající se investic poskytují detailní informace o požadavcích, které musí splňovat finanční a investiční operace, tak aby mohly získat podporu z tohoto nástroje.

Další pokyny se týkají prokazování udržitelnosti, které musí financované projekty splňovat z hlediska klimatického, environmentálního a sociálního. Kromě toho Komise přijala rozhodnutí týkající se vytvoření portálu InvestEU, na kterém se budou zveřejňovat investiční příležitosti. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme