Nová opatření na podporu udržitelného financování

Evropská komise v úterý přijala několik opatření, kterými chce přispět k rozvoji udržitelného financování.

Jedním z opatření je strategie udržitelného financování, jejímž cílem je zvýšit investice do udržitelného hospodářství a ochrany životního prostředí, a to i ze strany malých a středních podniků.

Mezi další cíle strategie patří navýšení příspěvku finančního sektoru k udržitelnosti, posílení odolnosti hospodářského a finančního systému vůči rizikům v oblasti udržitelnosti a rozvoj mezinárodních standardů a norem v této oblasti. 

Kromě toho Komise přijala návrh standardu EU pro zelené dluhopisy, kterými by se měly financovat udržitelné investice.

V neposlední řadě Komise přijala akt v přenesené pravomoci, který stanovuje způsob, jakým mají finanční a nefinanční společnosti reportovat o své činnosti v oblasti udržitelnosti.  

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme