Komise přijala rozhodnutí o ochraně údajů týkající se Japonska

Evropská komise dnes přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska, které umožní bezpečný a volný pohyb osobních údajů mezi EU a Japonskem.


Podle komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové rozhodnutí vytvoří největší prostor bezpečného pohybu osobních údajů na světě. Rozhodnutí tak začíná být uplatňováno již dnešním dnem, stejně tak jako podobné rozhodnutí přijaté japonskou stranou.
Pravidelné novinky e-mailem