Komise přijala úpravu nařízení GBER, usnadní poskytování státní podpory

Evropská komise přijala rozšíření rozsahu obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které umožní členským státům poskytnout určitou státní podporu bez předchozího přezkumu Komise.

Nová pravidla se týkají  podpory poskytované vnitrostátními orgány na projekty financované prostřednictvím některých centrálně řízených programů EU v rámci nového víceletého finančního rámce 2021-2027 a některých opatření státní podpory ekologické a digitální transformace, která se zároveň týkají oživení po hospodářských dopadech koronavirové pandemie.

Konkrétně se jedná o prostředky, které se týkají finančních a investičních operací podporovaných z fondu InvestEU, projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obdržely „pečeť excelence“ a projektů nebo akcí „Teaming“ v rámci programu Horizont 2020 nebo Horizont Evropa, a projektů Evropské územní spolupráce (Interreg). 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme