Komise příjímá nový evropský inovativní program

Evropská unie má za cíl se dostat do čela nové vlny deep tech inovací a startapů, s čímž ji pomůže nový Evropský program inovací, který přijala 5. července Evropská komise.

Tento nový program by v rámci jeho koncepce měl z Evropy udělat předního aktéra na světové scéně inovací a současně z Evropy vytvořit místo, kde nejlepší talenti spolupracující s nejlepšími podniky a technologiemi a stanou se inspirací pro celý svět.

Zaměření bude na 5 stěžejních iniciativ: financování rozvíjejících se podniků, urychlení a posílení inovací v evropských inovačních ekosystémech v celé EU, umožnění inovací vytvořením experimentálního prostoru a zadáváním zakázek, podpora, přilákání a udržení talentů a zlepšování nástrojů sloužících k tvorbě politik.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme