Komise schválila český režim podpory ve výši až 37 mil. euro

Komise dnes schválila český režim podpory investic a výroby produktů určených na boj proti koronaviru ve výši 37 mil. euro, který bude se zaměří na malé a střední podniky.

Původní rozpočet dočasného režimu bude 11 mil. euro, přičemž se bude moci navýšit až na 37 mld. euro. Podpora bude mít formu přímých grantů a pokryje až 50 % způsobilých nákladů na vytvoření kapacit na výrobu produktů určených na boj s koronavirem, jako např. vakcíny, vybavení nemocnic, ochranné oblečení nebo diagnostické nástroje.  

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Koronavirus | Podnikání v EU

Doporučujeme