Komise svým rozhodnutím schválila český režim na podporu výroby energie

Evropská komise 26. července schválila, v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině, podporu velkým výrobcům energie ve výši 5 miliard eur (125 miliard korun). 

Dočasný krizový rámec stanovil následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout: omezená částka podpory; podpora likvidity ve formě státních záruk a subvencovaných úvěrů; podpora na kompenzaci vysokých cen energie; opatření pro rychlejší zavádění energie z obnovitelných zdrojů; opatření usnadňující dekarbonizaci průmyslových procesů a opatření zaměřená na podporu snižování poptávky po elektřině. Dočasný krizový rámec obsahoval několik záruk: přiměřená metodika, podmínky způsobilosti a požadavky na udržitelnost.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme