Komise uvolní 1 mld. euro na záruky pro malé a střední podniky

Evropská komise se rozhodla dát k dispozici 1 mld. euro z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) Evropskému investičnímu fondu (EIF), který tyto prostředky použije na záruky pro malé a střední podniky.

Díky zárukám se podle Komise pro firmy podaří mobilizovat až 8 mld. euro. Podporu by tak mělo získat okolo 100 000 podniků, které jsou zasaženy krizí způsobenou šířením koronaviru. Získat tyto záruky by mělo být jednodušší a rychlejší, než je tomu obvykle.

Záruky navíc budou krýt až 80 % potenciálních ztrát, přičemž normálně je to maximálně 50 %. Kromě toho půjde u půjček krytých těmito zárukami vyjednat flexibilnější podmínky, včetně odkladu nebo úpravy splátek. Záruky by mělo být možné čerpat již během dubna. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme