Komise vydala akční plán na podporu audiovizuálního a mediálního sektoru

Evropská komise vydala akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví, který se zaměřuje na 3 hlavní oblasti a navrhuje 10 konkrétních aktivit. Mezi hlavní oblasti patří oživení, podpora ekologické a digitální transformace, a celkové posílení postavení sektoru.

Oživení Komise podpoří prostřednictvím zlepšení přístupu k finančním prostředkům EU, investicemi do audiovizuálního sektoru v rámci nové iniciativy MEDIA INVEST, která by měla během následujících 7 let zajistit až 400 mil. euro, a také prostřednictvím iniciativy NEWS, jež zajistí další finanční podporu prostřednictvím grantů a záruk se speciálním zaměřením na místní média.

V oblasti digitalizace chce Komise podpořit vznik evropských mediálních datových prostorů a evropské koalice pro virtuální a rozšířenou realitu. Co se týče posílení postavení, chce Komise podpořit dialog se sektorem audiovizuálních médií, rozvíjet mladé talenty a posílit spolupráci mezi regulačními orgány. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR

Doporučujeme