Komise vydala Akt o datech, zaměří se na využití dat pro inovativní ekonomiku

Evropská komise představila Akt o datech, jehož cílem je stanovit pravidla pro to, kdo může mít přístup a může využívat data generovaná v EU.

Podle průzkumu Komise je např. 80 % průmyslových dat nevyužitých, přičemž tato data skrývají obrovský potenciál pro využití v nových službách či výrobcích.

Akt obsahuje opatření umožňující přístup uživatelů k datům generovaným připojenými zařízeními a možnosti jejich sdílení se třetími stranami, dále opatření na vyrovnání vyjednávací síly malých a středních podniků, která znemožní zneužívání smluvní rovnováhy ve smlouvách týkajících se sdílení dat, či prostředky pro přístup k datům soukromého sektoru pro využití veřejným sektorem v mimořádných případech. Kromě toho se akt zabývá pravidly, která umožní měnit klientům poskytovatele cloudových služeb.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme