Komise vydala aktualizovanou mapu ČR pro regionální podporu

Evropská komise schválila mapu ČR pro poskytování regionální podpory, která bude platit na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

Na mapě je zobrazené, které regiony v ČR budou způsobilé k tomu, aby získaly regionální investiční podporu a zároveň to, jaká je v daném regionu maximální intenzita podpory, tedy jaká je maximální státní podpora, kterou může jeden příjemce získat.

Regiony Severozápad, Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko budou v daném období patřit mezi nejvíce znevýhodněné regiony v EU, jejichž HDP na obyvatele je nižší, než 75 % průměru EU. Maximální intenzita podpory velkých podniků se v nich bude pohybovat od 30 do 40 %. 

Regiony Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod do této kategorie patřit nebudou, protože u nich došlo k pozitivnímu ekonomickému vývoji. Maximální intenzita podpory velkých podniků v nich dosáhne 15 až 25 %.

V obou kategoriích regionů platí, že intenzita podpory pro střední podniky je o 10 p. b. a pro malé o 20 p. b. vyšší, pokud se jedná o počáteční investice se způsobilými náklady do 50 milionů euro. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme