Komise vydala balíček opatření na podporu kapitálových trhů v EU

Evropská komise přijala balíček opatření, která jsou součástí akčního plánu pro unii kapitálových trhů a zaměřují se na zlepšení možností, jak mohou firmy získat kapitál v rámci EU.

Zároveň se opatření zaměřují na zlepšení přístupu investorů k informacím ohledně firem a obchodování. Konkrétně Komise navrhuje vytvořit tzv. jednotné evropské přístupové místo (ESAP), kde by byly dostupné informace pro investory týkající se společností a investičních produktů, včetně informací o udržitelnosti. To by mělo přilákat další zdroje a podpořit rozvoj zejména malých podniků na kapitálových trzích.

Kromě toho Komise vydala přezkum nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF), přezkum směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR).

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme