Komise vydala balíček pro udržitelnou výrobu, zaměřuje se na ekodesign, textil a stavební výrobky

Evropská komise představila balíček, jehož cílem je zajistit, aby téměř veškeré výrobky v EU byly šetrnější k životnímu prostředí, podporovaly principy oběhového hospodářství a byly energeticky účinnější během celého svého životního cyklu.

Součástí balíčku je také strategie na podporu těchto principů v textilním sektoru a návrh na podporu vnitřního trhu pro stavební výrobky. Na podporu výroby udržitelnějších výrobků Komise navrhla nařízení o ekodesignu, které stanovuje požadavky pro odolnější, spolehlivější, opravitelnější výrobky, které se snadno opravují a jejichž výroba je energeticky méně náročná.

Součástí návrhu je tzv. digitální pas výrobku, který by měly mít všechny výrobky, na které se bude legislativa vztahovat, a v němž budou obsažené informace potřebné pro snadnější opravu a recyklaci. Co se týče strategie pro oběhové textilní výrobky, stanovuje Komise opatření, která by měla zajistit lepší recyklaci, využití recyklovaných látek a nižší zatížení životního prostředí z výroby textilu do roku 2030.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme