Komise vydala další zelené dluhopisy v hodnotě 5 miliard eur

Evropská komise 21. června vydala dalších 5 miliard EUR v zelených dluhopisech NextGenerationEU, které jsou splatné do roku 2048. 

Celkový výnos ze zelených dluhopisů činí k dnešnímu dni 118,5 mld. eur, přičemž tyto prostředky jsou určeny především na financování hospodářského oživení a dlouhodobé odolnosti Evropy. Kromě těchto prostředků, Komise získala více než 1,5 mld. eur i z programů makrofinanční pomoci určených na pomoc Ukrajině a financování krátkodobých programů zaměstnanosti v členských státech EU. Komise oznámí svůj cíl financování na druhé pololetí do konce června 2022. Komise také zveřejnila  interaktivní přehled o využívání prostředků získaných ze zelených dluhopisů NextGenerationEU.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme