Komise vydala doporučení pro implementaci směrnice o energetické účinnosti

Evropská komise včera přijala 3 doporučení, která by měla členských státům pomoci při implementaci upravené směrnice o energetické účinnosti a při přechodu na čistou energii.Doporučení obsahují detailní pokyny pro členské státy a týkají se praktické implementace povinností v oblasti energetických úspor na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, revidovaných ustanovení pro měření a účtování termální energie a účinnosti v oblasti vytápění a chlazení. Členské státy musí implementovat opatření vyplývající z upravené směrnice do svých systémů do 25. 6. 2020.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme